Welkom

Voorwoord van de voorzitter

Beste vrienden,

10 jaar! Onwillekeurig denk ik terug aan hoe en waar het ontstaan is.  Een idee, het plan, de concrete uitvoering.  Mensen die mee op de kar sprongen en het geheel nog méér elan bezorgden.  Mag ik u enkele synoniemen geven voor elan?  Begeestering, vuur, animo, enthousiasme, bezieling, ijver. Zo hielden we het – met vallen en opstaan – vol.
10 jaar !

Eerst 2 jaar in Hooglede nadien in Bredene.  Een nieuwe zaal met accommodatie en gevuld met Champagne, luxe producten , muziek en kunst… en…. met volle medewerking van bestuur en
medewerkers van het Staf Versluyscenter.  Wij kregen medewerking van de pers.  

Champagne liefhebbers, capsuleverzamelaars, kunstliefhebbers, sponsors, sympathisanten, waren (zijn) onze zeer welgekomen gasten. Wij voelden respect en waardering. Soms ondervonden we opvoedende kritiek. Sommigen probeerden – met wisselend succes – ons concept uit.

Het grootste gevoel van waardering kwam van het gemeente-bestuur van Bredene. Het bestuur met burgemeester en schepenen ging positief in op ons voorstel om een ‘jumelage’ aan te gaan met een gemeente in de champagne gebieden. De keuze werd gezocht en gevonden in de gemeente Grauves, waar onze standhouder van het eerste uur, Driant-Valentin, gehuisvest is.  De contacten werden gelegd en de samenwerking met groot enthousiasme voltooid.
Wij zijn in de hoogste mate dankbaar. Aan de vele medewerkers, sponsors, standhouders, bezoekers, pers en het gemeentebestuur van Bredene.

Aan ons om u te trakteren. Op champagne, kunst en gastvrijheid.  Op ons 10 jaar !

Bernard Vandamme
Voorzitter

Champagnefestival Nieuwpoort vindt plaats op 14 – 15 – 16 december 2018!